Colegiul Național ,,Petru Rareș” s-a înființat în baza legii învățământului, adoptată în 1864, în vremea domniei lui Alexandru Ioan Cuza, după model francez. Din 1865, autoritățile locale ale Comunei urbane Piatra-Neamț au cerut mereu Ministerului Instrucțiunii Publice înființarea unui Gimnaziu pentru băieții ce terminau clasa a IV-a la școlile din oraș și din județ – clasa a V-a de acum fiind clasa I a Gimnaziului, ca primă etapă a studiilor liceale. Deoarece Ministerul amâna înființarea Gimnaziului din lipsă de fonduri, autoritățile locale au ales să finanțeze ele noua școală. Actul constitutiv al gimnaziului din Piatra Neamț este considerat Ordinul nr. 13797 al Ministerului Instrucțiunii prin care au fost numiți ca profesori ai gimnaziului, Calistrat Hogaș (pentru partea literară și director), iar pe Ion Negre pentru partea științifică. Numirea ca director a lui Calistrat Hogaș s-a datorat faptului că acesta obținuse, la concursul organizat în septembrie 1869, medie mai mare decât I. Negre.2 La 27 noiembrie 1869 a avut loc festivitatea de deschidere a cursurilor gimnaziului clasic din Piatra Neamț, în prezența autorităților locale și a directorilor școlilor primare din oraș.

În evoluția gimnaziului se disting două etape: între 1869 – 1878, când a funcționat ca gimnaziu clasic și între 1878 – 1897, când a funcționat ca gimnaziu real. În privința numelui au existat mai multe opinii: profesorii școlii au propus numele de „Elena Doamna” sau „Petru Rareș”, Primăria susținea numele cărturarului „Gheorghe Asachi”, dar Prefectura a hotărât ca „în amintirea eforturilor făcute de oraș la înființarea sa să fie numit Gimnaziul Piatra”, nume care s-a păstrat până în 1893, când „toate școlile primiră denumiri Ministerul Cultelor și Instrucțiunii îl numi „Petru Rareș” și cu acest nume rămase și după transformarea lui în liceu. Din 1897, odată cu înființarea clasei a V-a de atunci, a IX-a acum, Gimnaziul a devenit Liceul de Băieți ,,Petru Rareș” din Piatra-Neamț. Trebuie să precizăm că până în 1948, cu excepția învățământului primar, care era mixt, restul școlilor secundare – gimnazii și licee – erau diferite pentru băieți și fete, inclusiv în privința programei de studiu.

În 1897 a început organizarea bibliotecii liceului, iar în 1905-1906 au fost înființate societățile de lectură, de muzică și sport ale elevilor și a început publicarea anuarului liceului. Biblioteca a fost înființată în anul școlar 1896-1897 prin donațiile a doi editori de carte din Craiova-Ralian și Ignat Samitca, îmbogățită prin donații făcute de elevi, astfel ajungând să dețină 53 de volume. În 1900, societatea Filantropia s-a desființat, iar soldul de 120 lei a fost destinat bibliotecii, sub forma a 16 volume științifice în limba franceză. Între 1898-1905 au intrat în patrimoniul liceului fondurile de carte ce au aparținut bibliotecii fostei Societăți pentru învățătura poporului român și lui Grigore Lazu (mai bine de 400 de volume). O donație importantă a venit și din partea Academiei Române.

Izbucnirea Primului Război Mondial a afectat funcționarea liceului, deoarece armata s-a instalat în mai multe săli de clasă, mai mulți profesori au fost concentrați, iar postul de bibliotecar a fost desființat. Odată cu intrarea României în război, la 15 august 1916 liceul a devenit spital al Crucii Roșii. Biblioteca a fost mutată într-o casă particulară, unde a rămas până după terminarea războiului. Din 1920 și până în 1934, la conducerea bibliotecii s-a aflat profesorul de limba română George Mihăilescu. În acești ani numărul volumelor s-a ridicat la 9000, fără colecțiile de ziare și reviste. În 1931-1932 s-au înființat bibliotecile de clasă.

 

 

01.09.1869 Consiliul Comunal Piatra aprobă în unanimitate înființarea unui gimnaziu, întreținut din fondurile sale
 

08.11.1869

Ministerul învățământului, prin ordinul 13797 a numit 0profesori la gimnaziul din Piatra pe Calistrat Hogaș – pentru partea literară și pe Ion Negre – pentru partea științifică. Conducerea liceului i-a fost încredințată lui Calistrat Hogaș
26.11.1869 Consiliul Comunal Piatra decide deschiderea finanțării pentru gimnaziu. Se înființează astfel Gimnaziul Piatra (ca gimnaziu clasic)
27.11.1869 Prima zi de școală
1877 Consiliul Comunal Piatra transformă școala în gimnaziu real
01.04.1855 Gimnaziul trece în întreținerea statului
08.11.1892 Se inaugurează localul propriu construit pe locul forstei Curți domnești (con- strucție începută în 1887)
1893 Școala primește denumirea Petru Rareș
1897 Gimnaziul real se transformă în liceu real de 7 clase, primind denumirea Li- ceul Petru Rareș
1898 Potrivit legii Haret, Școala devine liceu de 8 ani, cu secțiune reală și modernă
1924-1926 Se adaugă etajul I pe aripile laterale ale corpului A
1928 Se trece la învățământul unitar de 7 ani
1933 Se revine la liceu de 8 ani, cu secție literară și secție științifică
1948 Liceul se transformă în școală medie, funcționând cu clasele I-XI
1953 Liceul se transformă în școală medie de 10 clase
1957 Liceul se transformă în școală medie de 11 clase
 

 

1964

·     Se trece, începând cu elevii claselor a IX-a la programa de 12 clase

·     Se construiește Sala de festivități

·     Se construiește Sala de sport

·     Se termină amenajarea terenului de sport după efectuarea unor lucrări deosebite la fundația acestuia

1976 Se schimbă denumirea școlii: Liceul de matematică-fizică Petru Rareș
 

1987

Începe să funcționeze în cadrul școlii, cu o clasă pe nivel, gimnaziu; elevii sunt selectați printr-un concurs ce constă într-o probă de Matematică la care se prezintă elevi de clasa a IV-a din tot orașul
1990-1994 Se construiește un corp nou de clădire, cu 14 săli de clasă și laboratoare (corpul B)
2000 Se schimbă denumirea școlii: Colegiul Național Petru Rareș
2003-2004 Se realizează reabilitarea sălii de sport, după o perioadă de 10 ani în care nu a fost utilizabilă din motive de securitate pentru elevi și profesori
2004 Se reia publicarea Anuarului și revistei Flori de munte
2005 Se înființează Asociația Sportivă a Colegiului Național Petru Rareș

 

 

 

2007

·     după o întrerupere de 1 an (dictată de Inspectoratul Școlar Județean), se reia formarea unei clase a V-a cu elevi selectați printr-o probă de Matematică și una de Limba și literatura română;

·     schimbarea sistemului de încălzire în corpul A, de la sobe la centrale termice;

·     schimbarea acoperișurilor la toate cele trei corpuri de clădire;

 

2006-2007

·     se realizează „cuplarea” corpului B al școlii la corpul A și la nivelul tutu- ror culoarelor corpului A;

·     se reabilitează Sala de festivități, lucrările incluzând și înlocuirea com- pletă a bazei pereților sălii, realizarea unei structuri de tip amfiteatru și separarea unei săli de protocol;

2007-2008 Se dotează modern laboratoarele de științe prin achiziții proprii cu fonduri guvernamentale, după 20 de ani de absență a oricărui sprijin exterior.
2007-2009 Derularea a două proiecte Erasmus: Computer Science Why? și Tradiții Mariage (România-Franța).
2008 ·     Colegiul a devenit membru al Alianței Colegiilor Centenare din România.

·     demararea activităților ca centru ECDL;

 

 

2009

·     cu ocazia împlinirii a 140 de ani de existență a școlii, se schimbă mobili- erul în Cancelarie și se inițiază procesul de schimbare a mobilierului din toate sălile de clasă;

·     Colegiul devine școală Eco prin derularea activităților din proiectul Eco Școala;

2010 Școala Națională de vară de Educație Civică în parteneriat cu Ambasada SUA la București.
2010-2012 Derularea proiectului TOPFSE – Firma de exercițiu (proiect POSDRU în colaborare cu 2 universități și 2 colegii, în valoare de 500000 €.
 

2012

·     se dezvelesc pe pereții școlii plăci cu numele directorilor, șefilor de pro- moții și elevilor premiați la olimpiade internaționale;

·     înființarea și dotarea corespunzătoare a cabinetului de astronomie;

2012-2013 Derularea proiectului Național Tineri lideri pentru România în parteneriat cu AID și Ambasada SUA la București.
2013 Desfășurarea primei ediții a concursului național Hai în viitor !
2013-2014 Modernizare cabinete și laboratoare școlare.

 

 

 

2014

·     dezvelire bust Petru Rareș în holul principal al Colegiului;

·     desfășurarea de activități în cadrul Proiectului Erasmus KA2 – parte- neriat strategic: Des écrits aux écrans

·     reluarea activității trupei de teatru TeenAct;

·     Colegiul devine centru de testare Cambridge și centru DELF/DALF;

2015 Colegiul este premiat cu Zayed Future Energy Prize, 100000 dolari;
 

 

2016

·     derulare activități din cadrul proiectului Zayed: reabilitare termică corp nou de clădire, instalare panouri fotovoltaice, acumulare ape pluviale, im- plementare sistem de iluminat cu LED;

·     proiect de înfrățire a Colegiului Național Petru Rareș cu Liceul Saint-Exu- pery, Franța;

 

 

 

2017

·     modernizare cabinet istorie, cabinet informatică (52), sală multimedia;

·     pavare curți exterioare;

·     refacere grupuri sanitare din corpul nou de clădire;

·     organizarea selecției naționale a loturilor olimpice ale României partici- pante la olimpiada internațională de Astronomie și Astrofizică;

·     estetizarea sălii de lectură;

·     derularea activităților din cadrul proiectului național Euroscola;